Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Rosales danskompani

Om Rosales

Rosales är en multidisciplinär koreografisk danskompani för studier om kroppen, konstnärliga läkande processer och scenkonsten, initierad av koreografen Paloma Madrid. Rosales artikulerar sig som plattform med deltagande arbetssätt som dedikerar arbetet till att främja den integrerade utvecklingen av den samtida scenkonsten. Vi skapar verkstäder, föreställningar, filmer, samtal, utställningar, föreläsningar och publikationer som föreslår alternativa sätt för praktiserandet, utforskandet, skapandet och producerandet av scenkonsten i Sverige, Norden och världen. 

Rosales består av professionella och autodidaktiska dansare, konstnärer, filmare och performers. Vår vision är att skapa dansföreställningar, installationer och interventioner nationellt och internationellt för att bredda konsten med koreografier som svarar samhället med brådskande kraft. Konstnärerna har alla en gemensam nämnare och erfarenhet om att deras kroppar bär på politik och vill läka tillsammans med varandra och med sin publik.

Danskompaniets metod utforskar rörelsens inre och yttre form, där kroppar åldras, bär på ärr, misslyckas och överlämnas på det sättet till koreografiska undersökningar som blir till dans. Där begrepp om tid, energi, kropp, kontext i relation till läkande processer blir koreografierna. 


Nyheter/ News


Föreställningar

Dansa för mig

EN maskerad kvinna stående i Atacama öken - Paloma Madrid, Rosales Scenkonst

För att veta vart du ska, behöver du veta var du kommer ifrån

Kroppar som ligger i en trädgård - En koreografisk intervention, Rosales Scenkonst

En koreografisk intervention

Ritual Dances of Abundance – DARIA


Verkstäder med Rosales


Utgivningar


Kontakt


Med stöd av