Om Rosales

Rosales är en multidisciplinär koreografisk plattform för studier om kroppen, konstnärliga läkande processer och scenkonsten. Vi artikulerar oss som en plattform som dedikerar arbetet till att främja den integrerade utvecklingen av den samtida scenkonsten. I denna plattform skapar vi verkstäder, föreställningar, filmer, samtal, utställningar, föreläsningar och artiklar som föreslår alternativa sätt för praktiserandet, utforskandet, skapandet och producerandet av scenkonsten i Sverige, Norden och världen. 

Vårt arbete handlar inte om att försvara dansens elegans och skönhet, eller åtminstone inte i konventionell mening.

ROSALES består av professionella och autodidaktiska dansare, konstnärer, filmare och performers från hela landet. Vår vision är att skapa dansföreställningar, installationer och interventioner nationellt och internationellt för att bredda konsten med koreografier som svarar samhället med brådskande kraft. Konstnärerna har alla en gemensam nämnare och erfarenhet om att deras kroppar bär på politik och vill läka tillsammans med varandra och med sin publik.

ROSALES arbete handlar om att utforska rörelsens yttre och inre form, där kroppar åldras, bär på ärr, misslyckas och överlämnas på det sättet till koreografiska undersökningar som blir till dans. Där begrepp om tid, energi, kropp och läkande processer blir koreografierna. I vår första koreografi tolkar vi unga personers berättelser om migrationen i stad och kropp oberoende av födelseplats och/ eller könstillhörighet. Deras ord blir tolkningar som öppna sår och existerar i sårbarheten.


Föreställningar

Dansa för mig

En koreografisk intervention


verkstäder med Rosales

Sommarlovsaktivitet
Om jord, växter & dans-verkstad för barn mellan 8 -12 år

Barnen kommer dansa och utforska naturen och skapa utifrån deltagande arbetssätt en koreografi. Barnens aktivitet leds av Paloma Madrid som arbetar som koreograf och danspedagog och Prana Kulbay som studerar dans med inriktning streetdans på Fryshuset. Klädsel efter väder.

13-17 juni kl 15-16, varje dag. Aktiviteten sker utomhus på Tegelscenens bakgård, söndagsvägen 9, t-bana Hökarängen.

Högst 8 deltagare, först till kvarn, fritt inträde, anmälan görs med namn och telefonnummer till rosalesscenkonst@gmail.com


Kontakt

@rosalesscenkonst
rosalesscenkonst@gmail.com
Tegelscenen, Söndagsvägen 9


Med stöd av