Hem

ROSALES

Rosales är en multidisciplinär koreografisk plattform för studier om kroppen, konstnärliga läkande processer och scenkonsten. Vi artikulerar oss som en plattform som dedikerar vårt arbete till att främja den integrerade utvecklingen av den samtida scenkonsten. I plattformen planerar vi att skapa verkstäder, föreställningar, dokumentärfilmer, kortfilmer, samtal, utställningar, föreläsningar och böcker som föreslår alternativa sätt för praktiserandet, utforskandet, skapandet och producerandet av scenkonsten i Sverige, Norden och världen. 

Vårt arbete handlar inte om att försvara dansens elegans och skönhet, eller åtminstone inte i konventionell mening.

ROSALES består av professionella och autodidaktiska dansare, konstnärer, filmare och performers från Stockholm, Göteborg och Uppsala. Vår vision är att skapa dansföreställningar, installationer och interventioner nationellt och internationellt för att bredda konsten med koreografier som svarar samhället med brådskande kraft. Konstnärerna har alla en gemensam nämnare och erfarenhet om att deras kroppar bär på politik och vill läka tillsammans med varandra och med sin publik.

ROSALES arbete handlar om att utforska rörelsens yttre och inre form, där kroppar åldras, bär på ärr, misslyckas och överlämnas på det sättet till koreografiska undersökningar som blir till dans. Där begrepp om tid, energi, kropp och läkande processer blir koreografierna. I vår första koreografi tolkar vi unga personers berättelser om migrationen i stad och kropp oberoende av födelseplats och/ eller könstillhörighet. Deras ord blir tolkningar som öppna sår och existerar i sårbarheten.


Föreställningar


Kontakt

@rosalesscenkonst
rosalesscenkonst@gmail.com
Tegelscenen, Söndagsvägen 9