Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

koreografiskt undersökande

Bjud in Rosales till att hålla en verkstad

Rosales jobbar med olika verktyg, framtagna av koreografer, forskare och politiska aktivister för att arbeta med kroppens olika språkuttryck. I våra verkstäder utgår vi från att kroppar bär på berättelser, sår och drömmar, och det är genom olika verktyg som kropparna får ett tryggt rum och resurser för att kunna tillåtas uttrycka sig fritt.

Det krävs inga förkunskaper för dessa verkstäder. Vi jobbar tillsammans, med guidningar och tydliga verktyg och varje kropp får utrymme att agera i sin egen takt.

De åtta positionerna

En av verkstäderna går ut på rörelsespråket Vår kropp, vårt territorium.

Rörelse-positionerna, det vill säga kroppsrörelserna är cykliska och kan repeteras för evigt och blir därmed en fristående koreografi. Vårt rörelsespråk skapade danser som tidigare varit otänkbara för den världsfrånvända danskulturen. I och med denna process kan vi fortsätta fördjupa oss i vår dans, i ett lugn, tillsammans med kroppens energi och önskan.

Silhuetten

Silhuetten går ut på att se en utskuren spegling av den egna kroppen och utifrån olika frågeställningar hitta ömma punkter, minnen och drömmar. Därefter improviseras en egen dans i samklang med kroppens tillåtelse och andning. Också Silhuetten använder sig av kroppsrörelserna Vår kropp, vårt territorium.

Silhuetten – foto och regi: Dena Eidi

Kontakt

rosalesdansen@gmail.com

Tegelscenen,
Söndagsvägen 9, 123 58 Farsta

Längd

45 – 90 minuter

Annons